ترجمه کاتالوگ چیست؟

ترجمه کاتالوگ یکی از حساسترین و خاص ترین زمینه های ترجمه است. دلیل این حساسیت کاربرد خاصی است که شرکت ها از ،کاتالوگ یا بروشور در نظر دارند. کاتالوگ یا بروشور مجموعه کوچکی از اطلاعات خلاصه شده و تصاویر در یک طراحی زیبا و جذاب است. در چنین مجموعه کوچکی، جایی برای اشتباه در ترجمه یا تایپ یا ترجمه بی کیفیت نیست.

ترجمه  کاتالوگ بایستی با بالاترین کیفیت و در عین حال بصورتی خلاصه و موجز انجام گیرد. علت این است که چاپ بروشور یا کاتالوگ دارای محدودیتهای خاصی است و جایی برای لفاظی و اطناب کلام نیست. در عین حال یک ترجمه با کیفیت کاتالوگ بایستی کاملا مفهومی و با توجه به خواننده هدف صورت بگیرد. 

کاتالوگ فهرستی از محصولات یا خدمات ارائه شده توسط یک موسسه یا شرکت به همراه توضیحات و قیمت آنها بصورت یک سند چاپی یا الکترونیک و غیره است. در کاتالوگ، اطلاعات بسیار ساده ای راجع به یک محصول یا خدمت گنجانده می شود که در یک یا چند سطر گردآوری می شود.

هدف ازانجام ترجمه کاتالوگ، فروش محصول به مشتری است. از آنجا که کاتالوگ حاوی اطلاعاتی است که خریدار محصول را برای خرید راهنمایی و ترغیب می کند، می بایست این اطلاعات بشکلی دقیق و توسط مترجم متخصص و آشنا به آن محصول یا خدمت ترجمه گردد.

ارائه کاتالوگ، امری است که اکثر موسسات و شرکت های موفق بین المللی مبادرت به انجام آن می کنند تا محصول یا خدمت خود را در سطح بین المللی معرفی کرده و در نهایت، به فروش برسانند. لذا در صورتی که در زمینه صادرات و واردات، مشغول فعالیت هستید و هنوز مبادرت به ترجمه کاتالوگ محصول یا خدمت خود نکرده اید، در اسرع وقت این کار را انجام دهید.