پارافریز مقاله کنم یا نقل‌قول؟

به‌طورکلی، تنها زمانی از نقل‌قول مستقیم استفاده کنید که دلیل خوبی برای آن دارید. بیشتر مطالب مقاله‌ باید از قول خودتان باشد. همچنین، هنگام نوشتن مقالاتی در زمینه علوم انسانی معمولاً استفاده گسترده از منابع دیگر امری مرسوم است. هنگام نوشتن مقالات علوم طبیعی یا اجتماعی نیز خلاصه‌سازی از منابع دیگر بسیار رایج است اما همیشه استثنائاتی نیز وجود دارد.

مثلاً، در مقالهٔ تحلیل ادبی، مایلید به‌جای خلاصه‌سازی از نقل‌قول استفاده کنید زیرا بخشی از کار شما در این نوع مقاله به تحلیل واژگان و عبارات خاص نویسنده اختصاص دارد.

 

در مقالات پژوهشی، باید از منابع نقل‌قول کنید تا

 

نشان دهید که منبعی قابل استناد از نکته نظر شما حمایت می‌کند

استدلال یا جایگاهی برای نقد و نظر ارائه دهید

زبانی را که از لحاظ تاریخی یا نقل مکان مهم است در مقاله خود بگنجانید

بخشی از متن را که به‌خوبی بیان شده ارائه دهید، متنی که در صورت پارافریز یا خلاصه‌کردن دچار تغییر معنایی می‌شود یا معنای خود را از دست می‌دهد

در مواقع زیر باید از پارافریز یا خلاصه‌نویسی استفاده کنید:

 

زمانی که ایدهٔ بیان شده برایتان مهم است نه زبان خاص بیان آن ایده

زمانی که نکتهٔ کلیدی منبع را می‌توانید با استفاده از کلماتی کمتر بیان کنید