مقدمه

دوستِ خوبم در صورتی که آموزش های این مجموعه را به اندازه ی کافی تمرین داشته باشید، قطعا می توانید صحیح و اصولی بخوانید و بهترین حالت از صدای خودتان را پیدا کنید و به آرزوهایتان در زمینه ی خوانندگی برسید. خیالتان راحت باشد که هیچگونه خطایی در تمرینات وجود ندارد. به مرور زمان پس از مدت کوتاهی تمرین، شاهدِ پیشرفت در صدای خودتان خواهید بود و امیدواریم که تا انتها ادامه دهید 

 1. موثرترین عامل پیشرفت شما در آموزش خوانندگی
 2. وقتی صدا می گیرد، بهترین کار چیست؟
 3. ساعاتی قبل از تمرین و یا اجرا (مشروبات الکلی، آب سرد، سیگار و قلیان …)
 4. بهترین راه در کل دنیا که موجب افزایش میزان نفس می شود
 5. تمرین تنفسی در حالت خوابیدن به پشت
 6. تمرین تنفسی نفس نفس یا لَه لَه زدن
 7. ضرورت تنفس شکمی (دیافراگمی) برای خوانندگی
 8. در رابطه با مکش هوا
 9. تمرین تنفسی با نام بازدم کُند یا تخلیه لِگاتو
 10. دو راه ساده و ضروری برای افزایش نفس
 11. تمرین تنفسی با نام بازدم انفجاری یا تخلیه استاکاتو
 12. یکی از تاثیرگذارترین تمرینات تنفسی
 13. در رابطه با فن بیان
 14. مصرف یک لیوان دمنوش آویشن قبل از تمرین
 15. تمرین با حرف «آ»
 16. تمرین «میم» مونوتون
 17. تمرین با کلمه ی «آم»
 18. تمرین با کلمه ی «هام»
 19. تمرین با کلمه ی «پنج»
 20. تمرین با کلمه ی «نور»
 21. تمرین با کلمه ی «عشق»
 22. تمرین با کلمه ی «اوج»
 23. تمرین با کلمه ی «این»
 24. تمرین با واژه های یک بخشی «دو – ر – می – فا – سل»
 25. تمرین با واژه های یک بخشی «یک – دو – سه – چهار – پنج»
 26. تمرین «دو – ر – می» با تغییر ریتم
 27. تمرین «دو – ر – می – فا – سل» با اضافه شدنِ کشش سیاه
 28. تمرین با اعداد «۱ – ۲ – ۳ – ۴ – ۵ – ۴ – ۳ – ۲ – ۱» همراه با کنترل نفس
 29. خواندنِ آهنگِ «خوشحالو شادو خندانم …» با توجه به آنچه که آموختیم
 30. پایان جلسه اول و قدردانی از شما