سیم جوش واژه ایی بسیار آشنا برای آن دسته افرادی می باشد که در صنعت جوشکاری فعالیت می کنند. در صنعت جوشکاری سعی می شود تا دو قطعه به همدیگر متصل شوند. در این فرآیند چون از گرما و حرارت استفاده  شده و فرآیند ذوب رخ میدهد برای اتصال دو قطعه علاوه بر ذوب ماده اصلی، از یک ماده ی کمکی دیگر نیز بهره می برند. این ماده ی کمکی که در جوشکاری های ذوبی از آن استفاده می شود تحت عنوان انواع سیم جوش یا  الکترود مطرح می شوند. البته باید گفت الکترود یکی از فلز های کمکی در صنعت جوشکاری است.

کاربرد انواع سیم جوش ها:

از انواع سیم جوش ها برای پر کردن فضا های خالی  که در جوشکاری  بوجود می آید استفاده می شود. این سیم ها انواع مختلفی دارند که می توانند با فلز های آهنی و غیرآهنی هماهنگ و سازگار شوند. استفاده از این سیم ها برای اتصالات نازک بسیار کاربردی است. چرا که این سیم ها توانایی نفوذ در عمق جوشکاری را دارند.

استفاده از سیم جوش ها در جوشکاری می توانند عیوب این کار را ازبین ببرد و کاستی های آن را جبران کند. این احتمال دارد تا در حین جوشکاری منافذی از کار باز بمانند . با استفاده از این سیم ها می توان این منافذ را بست و عیب کار را برطرف کرد، این امر به این دلیل است که الکترود ها  داری مواد دی اکسید کننده می باشند. همچنین  استفاده از این سیم ها  باعث می شود تا کار در مدت زمان کوتاهی انجام شود.

قیمت سیم جوش

قیمت الکترود جوشکاری