برای خوانندگی اگر به فکر مهاجرت هستید پس با ما همراه باشید.

مزيتهای بورسيه برای خوانندگی

 • پرداخت هزينه های توليد آلبوم اول ازطرف موسسه تا سقف ۵۰% (بسته به نظر شورا )
 • پرداخت کامل هزينه های توليد آلبوم و برگزاری کنسرت بمدت ۵ سال
 • استفاده رايگان از کلاسهای صداسازی و تقويت حـنجره
 • استـفاده از امتيازات حـقوقی و پـتـانسيل های موسسه (اخذ مجوز از وزارت ارشاد - خوانندگی در تيتراژ فيلم و سريال ، اجرا در همايشها و…)
 • کارگردانی توليد متناسب با عرضه و تقاضا
 • مديريت پخش و بازرگانی
 • پارامترهای اصلی قابل بررسی در شورای موسسه جهت اعطاء بورسيه
 • مرحله اول تست صدای خوانندگی

  • تناسب جنس صدا با فصل انتشار (عرضه و تقاضا)
  • گرمی و گيرايی و ملوديک بودن صدا
  • تکنيک و اطلاعات موسيقی در حنجره
  • در صورت لزوم در چند مرحله تست انجام ميشود